Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 kontakt@supramedica.pl

Przesiewowe Badania Logopedyczne

Lipiec 10, 2014

Z początkiem roku szkolnego, logopedzi z SupraMedica rozpoczną Przesiewowe Badania Logopedyczne w przedszkolach. Celem badań jest wykrycie dysfunkcji, wad lub zaburzeń, mogących negatywnie wpływać na rozwój mowy dziecka.

Wczesne wykrycie deficytów w rozwoju dziecka umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans rozwoju.

Badania wykonywane są indywidualnie w przyjaznej atmosferze, w formie zabawy, z wykorzystaniem wyspecjalizowanych narzędzi badawczych.

Badanie logopedyczne obejmuje:

• Badanie budowy i sprawności narządów mowy

• Badanie słuchu fizycznego (czy dziecko słyszy) i fonematycznego (czy dziecko odróżnia dźwięki)

• Badanie czynności nadawania (m. in. badanie artykulacji głosek, mowy spontanicznej) i rozumienia mowy

• Badanie funkcji połykania i oddychania

• Badanie mowy (pod względem konkretnych zaburzeń, np. afazji, niepłynności mowy – jąkania)

• Badanie kinestezji mowy (czy dziecko posiada prawidłowe czucie narządów mowy, np. języka, które umożliwi prawidłowe jego ułożenie do wymówienia głoski) • Badanie płynności i prozodii mowy (akcentu, intonacji, rytmu, płynności mówienia)

• Badanie lateralizacji (praworęczność, leworęczność). • Badanie pamięci słuchowej (np. powtarzanie ciągu usłyszanych wyrazów).

Po zakończonych badaniach logopeda przekazuje rodzicom informacje o stanie rozwoju mowy dziecka, przedstawia wstępną diagnozę, program terapii i dalsze zalecenia. Badanie nie świadczy o konieczności podjęcia specjalistycznych działań. Często logopeda przekazuje rodzicom wskazówki w ramach działań profilaktycznych.

Przesiewowe Badania Logopedyczne przeprowadzane będą na terenie Ursynowa, Mokotowa i Wilanowa.

Integracja sensoryczna

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii