Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 kontakt@supramedica.pl

Leczenie jąkania u dzieci – Warszawa

Mowa jest niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym rozwój psychiczny człowieka. Jest niezbędna do utrzymywania prawidłowych relacji z otoczeniem. Kontakt z innymi ludźmi jest możliwy dzięki umiejętności mówienia i rozumienia mowy.

Jąkanie jest zaburzeniem mowy. Charakteryzuje się powtarzaniem oraz wydłużaniem dźwięków, sylab, słów lub częstymi wahaniami oraz przerwami w rytmie wypowiedzi. Nieprawidłowości rytmu wypowiedzi o niewielkim nasileniu mogą wystąpić w dzieciństwie i przeminąć bez echa, ale mogą też trwale utrzymywać się w późniejszych fazach rozwojowych dziecka, a także w życiu dorosłym. Zaburzeniem jest określane wtedy, gdy wyraźnie przerywa płynność mówienia. Jąkaniu mogą towarzyszyć ruchy twarzy, czasami występujące łącznie z ruchami innych części ciała. Wspomniane współruchy zbiegają się w czasie z powtórzeniami, wydłużeniami i przerwami w toku wypowiedzi.

Niepłynność mówienia pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Określa się ją jako fizjologiczną, kiedy dziecko nieświadomie powtarza pewne sylaby czy wyrazy. Jednak należy pamiętać, że fizjologiczna niepłynność mówienia przeplata się z fazami płynnej mowy, a okresy płynnej mowy stają są coraz dłuższe. Fizjologiczna niepłynność mówienia występuje w stanach podniecenia emocjonalnego czy w odpowiedzi na wygórowane wymagania językowe.

Niepłynność patologiczną dzielimy na:

 1. Jąkanie nabyte:
  • neurologiczne, które występuje m.in. w mózgowym porażeniu dziecięcym czy upośledzeniu umysłowym. Rzadko się leczy.
  • psychologiczne, które występuje bardzo rzadko pod wpływem negatywnego, silnego przeżycia emocjonalnego np. śmierć czy katastrofa. Wycofuje się.
 2. Jąkanie rozwojowe (rozwijające się, a nie występujące w rozwoju):
  • kloniczne (lekki powtarzający się skurcz) – pacjent powtarza sylaby, słowa, zwroty bądź frazy, np. popopopoproszę, popopogoda. Pojawia się najczęściej w pierwszej sylabie na początku. Rzadziej powtarzane są słowa np. jutro, jutro, jutro pójdę do sklepu.
  • toniczne (silny jednorazowy skurcz) – objaw tego typu jąkania zależy od głoski. Najtrudniejsze są tzw. dźwięki zwarto-wybuchowe np. głoska [p] – następuje skurcz warg – zwarcie, a nie pojawia się wybuch np. ppppppppogoda. Występuje również podczas realizacji innych głosek: sssssuwak, czczczczapka, aaaaandrzej.

Inne objawy towarzyszące jąkaniu to:

 • embolofazje np. „yyyy” na początku wypowiedzi
 • zwroty retardacyjne np. „i to” „prawda tego”
 • tiki – mrużenie oczu, marszczenie czoła, współruchy: chrząknięcia, uderzanie ręką o udo itp.

Niezwykle ważne jest wdrażanie oddziaływań terapeutycznych jak najwcześniej, przed uogólnianiem się zaburzenia w kierunku cięższych form. Jeżeli u Twojego dziecka występują niepokojące objawy, które mogą świadczyć o niepłynności mówienia, zgłoś się na bezpłatną konsultację do naszej placówki. Wcześnie postawiona diagnoza i podjęcie leczenia jąkania uchroni dziecko przed rozwojem zaburzenia i przyniesie pozytywne efekty w postaci płynnego mówienia.

 

Centrum Diagnozy i Terapii SupraMedica

Leczenie Jąkania u dzieci – Warszawa

Integracja sensoryczna

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii