Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 recepcja@supramedica.pl

Diagnoza Autyzmu Warszawa Ursynów

Dziewczynka autyzm

W Centrum Diagnozy i Terapii SupraMedica prowadzona jest wielospecjalistyczna, zespołowa diagnoza w kierunku Autyzmu, Zespołu Aspergera, Całościowych Zaburzeń Rozwoju.

Nasze centrum oferuje dodatkowo diagnozę Integracji Sensorycznej, która jest cennym uzupełnieniem procesu diagnostycznego. Uzyskujemy dzięki niej obszerniejszy obraz funkcjonowania dziecka. Pewne trudne zachowania mogą być bowiem związane z zaburzeniami integracji sensorycznej.
W skład zespołu diagnostycznego w naszym centrum wchodzą:

Proces diagnostyczny składa się z wizyt:

  1. Psycholog dziecięcy (60–90 minut) – przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem
  2. Psycholog dziecięcy (60–90 minut) – dokonuje obserwacji dziecka podczas różnych aktywności, wykonuje testy funkcjonowania intelektualnego dostosowane indywidualnie do każdego dziecka –skala inteligencji Stanforda Bineta-5.
  3. *Psycholog dziecięcy (2 x 60 minut) – przeprowadzenie z dzieckiem testu ADOS-2 (OPCJONALNIE)*
  4. Neurologopeda (60 minut) – ocenia stan mowy dziecka, poziom komunikacji językowej i społecznej, możliwości artykulacyjne
  5. Diagnoza psychoedukacyjna PEP-R (90 minut) – skład się z dwóch skal: Skali Rozwoju i Skali Zachowań. Skala Rozwoju ocenia sfery funkcjonowania dziecka w zakresie: naśladowania, komunikacji, czynności poznawczych, percepcji, motoryki małej i dużej, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki testu wskazują aktualny wiek rozwoju dziecka oraz możliwości rozwojowe. Skala Zachowań pozwala ocenić zachowania i trudności związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  6. Psychiatra dziecięcy (60 minut) –  przeprowadzenie obserwacji dziecka przez psychiatrę z psychologiem, podczas której lekarz psychiatra przeprowadza rozmowę z rodzicami, podsumowuje wielospecjalistyczną dokumentację.
  7. Przekazanie diagnozy – specjalista omawia z rodzicem wynik diagnozy, rodzic otrzymuje opinię w formie pisemnej, a także wskazówki dotyczące procesu terapeutycznego

Otrzymana diagnoza jest gotowym dokumentem do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Diagnoza w kierunku Autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju jest wykonywana w naszym Centrum SupraMedica w Warszawie na Ursynowie. Na pierwszą wizytę należy dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną dziecka, dodatkowo warto dostarczyć nagranie ukazujące niepokojące zachowania dziecka.

Diagnoza i co dalej?

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wsparcia dla rodziców, prowadzonej przez doświadczoną specjalistkę – Panią Agnieszkę Siwińską, która jest neurologopedą, pedagogiem specjalnym oraz specjalistką w dziedzinie prawa oświatowego, co gwarantuje Państwu kompleksowe i wysokiej jakości wsparcie.

Czas trwania konsultacji wynosi 1 godzinę.

Podczas indywidualnych konsultacji dowiedzą się Państwo, jakie informacje są potrzebne do uzyskania różnorodnych dokumentów związanych z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży, niepełnosprawnością, opiniami na temat wczesnego wspomagania rozwoju oraz jakie formy i metody wsparcia psychologiczno-pedagogicznego będą najlepiej dopasowane do potrzeb Państwa dziecka.

Nasze konsultacje są prowadzone w sposób indywidualny, co pozwala dopasować odpowiednie formy wsparcia do różnorodnych potrzeb każdego dziecka i tworzyć spersonalizowane programy terapeutyczne, co posłuży zapewnieniem Państwu klarownej ścieżki rozwoju dla Państwa dzieci, wspierając je na każdym etapie.

Szczegółowe informacje na temat naszej oferty znajdą Państwo TUTAJ.

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna? Zobacz

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

Czym się zajmujemy? Zobacz
SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii