Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 kontakt@supramedica.pl

Diagnoza jąkania – Warszawa

JAKIE OBJAWY TOWARZYSZĄ JĄKANIU?

Jąkanie stanowi złożony zespół symptomów, pojawiających się u dzieci w okresie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, a zatem w okresie intensywnego rozwoju mowy i języka. Symptomy te występują na trzech poziomach (komunikacyjnym, neurofizjologicznym, psychologicznym / psychospołecznym), a ich nasilenie jest zazwyczaj zróżnicowane i bardzo indywidualne.
Uwagę rodziców i otoczenia mogą wówczas zwrócić pierwszoplanowe objawy niepłynności mówienia (a zatem symptomy komunikacyjne), a następnie ich możliwe narastanie i przekształcanie się. Jąkanie może również pojawić się w postaci zaawansowanej, bez faz przejściowych.
Najlżejsze symptomy komunikacyjne niepłynności mówienia polegają na powtarzaniu zdań, a także wyrazów. Postać pośrednia jąkania przejawia się powtarzaniem sylab. Cięższą formę zaburzeń płynności mowy stanowi powtarzanie głosek. Fizjologicznymi reakcjami towarzyszącymi wskazanym rodzajom niepłynności są skurcze spastyczne mięśni języka oraz warg. Powodują one z różnym stopniem intensyfikacji problem z “przebiciem” się przez sylaby oraz głoski, czyli tzw. bloki. Na tym etapie jąkanie często przybiera postać mieszaną, tj. osoba jąkająca się powtarza zarówno wyrazy, sylaby, jak i głoski.
Zmiany prozodyczne w wypowiedzi osoby jąkającej się manifestować się także mogą obecnością pauz oraz prolongacją samogłosek (przedłużoną realizacją). Obserwujemy również często modyfikację tempa mówienia, które może być nierytmiczne, przyspieszone lub spowolnione. Znaczące zmiany mogą zachodzić w obszarze intonacji, natężenia i jakości głosu, a także procesu oddychania.
Symptomom komunikacyjnym mogą towarzyszyć symptomy neurofizjologiczne w postaci współruchów (głowy, ramion, tułowia, dłoni i palców, nóg, stóp), tików (reakcji twarzy), oraz objawów wegetatywnych, np. czerwienienia się.

JAK WYGLĄDA DIAGNOZA JĄKANIA W CENTRUM SUPRAMEDICA NA URSYNOWIE?

Dziecko Jąkanie Ursynów

Przed wyborem modelu terapii zaburzeń płynności mowy konieczne jest przeprowadzenie pełnej diagnozy logopedycznej. Podczas procesu diagnozy jąkania, logopeda w Centrum Diagnozy i Terapii SupraMedica korzysta z wystandaryzowanych testów diagnozujących / narzędzi badawczych. Z reguły sposób diagnozy jest podyktowany wcześniejszym wstępnym wyborem rodzaju strategii terapeutycznej, która zostanie wprowadzona podczas terapii. Badanie diagnostyczne uwzględniać powinno zarówno kompleksowe określenie przez specjalistę czynników biologicznych, psychologicznych, środowiskowych, jak i lingwistycznych, a także identyfikację reprezentowanych postaw, zachowań i funkcjonowania w sposób dostosowany do wieku pacjenta. Diagnozowanie jąkania jest zatem wieloaspektowe.

PRACA NAD EMOCJAMI JEST CZĘSTO FUNDAMENTEM PROCESU TERAPEUTYCZNEGO

Należy jednak zaznaczyć, iż u konkretnej osoby jąkanie przyjmuje najczęściej unikalny i niepowtarzalny model, w który dodatkowo wkomponowane są symptomy psychologiczne / psychospołeczne. W związku z powyższym, terapia jąkania w SupraMedica na Ursynowie najczęściej uzupełniona jest o indywidualnie profilowaną pracę nad emocjami oraz postawami bądź wręcz zasadza się na niej. W przypadku terapii dzieci zalecane jest również zastosowanie elementów pracy nad postawami reprezentowanymi przez ich rodziców oraz włączenie ich w terapię.
Chcąc zasięgnąć opinii warto udać się do logopedy, specjalizującego się w diagnozie oraz terapii jąkania. Co bardzo istotne, proces diagnostyczny oraz wczesna faza terapii wymagają wielkiego wyczucia ze strony specjalisty.
Warto podkreślić bowiem, iż najczęściej istnieje ścisła zależność pomiędzy uwarunkowaniami predysponującymi pacjenta (dziecko, nastolatka, osobę dorosłą) do zaburzeń płynności mowy, a także uwarunkowaniami wywołującymi te zaburzenia oraz podtrzymującymi je.
Z tego względu modelowy proces pracy nad jąkaniem począwszy od diagnozy, a skończywszy na programowaniu terapii oraz samej terapii, uwzględniać powinien obszar typowych pierwszoplanowych objawów komunikacyjnych / lingwistycznych jąkania, jak i obszar funkcjonowania psychologicznego / psychospołecznego.

 

mgr Joanna Ciesielska

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna? Zobacz

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

Czym się zajmujemy? Zobacz
SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii