Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 kontakt@supramedica.pl

Szkolenie SI

Dziewczynka huśtająca się
METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRAKTYCE
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków medycznych i pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metody integracji sensorycznej.
Szkolenie składa się z części wykładowej oraz części warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się także z materiałem filmowym dotyczącym pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Cena za szkolenie : 220 zł od osoby
Czas szkolenia : 8 h dydaktycznych

  Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą z zakresu podstaw integracji sensorycznej
 • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • wykazuje kreatywność podczas organizowania oddziaływań terapeutycznych
 • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa
   Program:
 • Podstawowe informacje dotyczące budowy i funkcjonowania poszczególnych systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego, wzrokowego, słuchowego, węchowego i smakowego
 • Zaburzenia modulacji sensorycznej
 • Zaburzenia z zakresu kontroli posturalnej i okoruchowej
 • Różnicowanie sensoryczne
 • Planowanie motoryczne
 • Objawy zakłóceń procesów sensorycznych u dzieci
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej – podstawowe informacje dotyczące diagnozy u dzieci
 • Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci ze spektrum Autyzmu
 • Wczesne rozpoznanie obronności dotykowej u dzieci
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a mowa
 • Zaburzenia SI u dzieci z zespołem Downa
  Prowadząca:
  Katarzyna Wysocka

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna? Zobacz

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

Czym się zajmujemy? Zobacz
SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii