Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 kontakt@supramedica.pl

Terapia Jąkania Ursynów

dziecko terapia jąkania

Od czego zacząć terapię jąkania?

Terapia jąkania u swych początków ma zwykle postać terapii indywidualnej, co pozwala terapeucie i pacjentowi korzystać ze wszystkich zalet takiej strategii pracy. W trakcie terapii indywidualnej warto wdrożyć terapię grupową. W ten sposób terapia indywidualna oraz grupowa często wzajemnie przenikają się i uzupełniają.

Klasycznymi i nadal silnie zakorzenionymi modelami terapii zaburzeń płynności mowy / jąkania są jąkanie bardziej płynne (modyfikacja jąkania) oraz mówienie bardziej płynne (kształtowanie płynności). Stanowią one podejścia bezpośrednie, opierające się głównie na pracy nad symptomami lingwistycznymi jąkania. Polegają one przede wszystkim na wyposażeniu pacjenta w każdym właściwie wieku w techniki / narzędzia, służące do upłynniania mowy. Te dwa podejścia terapeutyczne niekiedy realizowane są w przypadku jednej osoby w ujęciu zintegrowanym, łączącym elementy wspomnianych modeli.

Charakter podejścia bezpośredniego posiada również strategia behawioralno-poznawcza, polegająca na uznaniu interakcji między czynnikami predysponującymi, wywołującymi oraz podtrzymującymi jąkanie. Strategia ta pozwala dostrzec korelacje pomiędzy widocznymi objawami jąkania, a jego komponentami poznawczymi i emocjonalnymi. Umożliwia ona wnikliwe i dokładne przeanalizowanie zachowań związanych z jąkaniem oraz rzeczowe sformułowanie przypadku klinicznego. Uwzględnia pracę nad zmianami poznawczymi, emocjonalnymi oraz zmianami zachowań poprzez użycie określonych technik postępowania specjalistycznego. Opiera się na wieloaspektowym treningu poznawczym oraz wspiera proces kształtowania umiejętności komunikacyjnych, lingwistycznych i społecznych.

Jaka jest rola rodzica w terapii jąkania?

Dziecko jąkanie
Strategie interwencji terapeutycznej o charakterze pośrednim polegają głównie na pracy z rodzicami w celu opracowania sposobu interakcji między nimi a dzieckiem, który zapewniałby małemu pacjentowi warunki sprzyjające poprawie płynności mowy. Terapii takiej towarzyszą często próby zmiany sposobu komunikowania się rodziców z dzieckiem w codziennych sytuacjach. Strategie te uwzględniają również trening dziecka (artykulacyjny, komunikacyjny, emocjonalny). W przypadku takiego podejścia techniki zasadniczo upłynniające mowę odsunięte są na dalszy plan lub wprowadzane dopiero po pewnym czasie. Strategią łączącą elementy podejścia pośredniego i bezpośredniego jest system Palin PCI, przeznaczony do pracy z dziećmi do 7 r.ż. Modelem terapii pośredniej dedykowanym starszym dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym jest natomiast strategia modyfikacji.

Na czym polega terapia jąkania?

Niezwykle ważnym krokiem jest opracowanie przez logopedę specjalizującego się w terapii jąkania indywidualnie dostosowanego programu pracy. Program ten powinien uwzględniać aktywności nakierowane zarówno na pracę nad postawami, emocjami, uczuciami i świadomością (trening emocjonalny, budowanie pozytywnego stosunku do mówienia, dramę, ćwiczenia autoprezentacyjne, desensytyzację), jak również wyposażyć pacjenta w dostosowane do jego możliwości narzędzia, pozwalające mu na dokonywanie upłynniania niepłynności według jego potrzeb (ćwiczenia oddechowe, emisyjne, fonacyjne oraz uzależnione wyborem danej metody inne narzędzia i techniki). Bardzo istotnym elementem terapii jąkania jest również zastosowanie technik relaksacyjnych, wprowadzenie metod umożliwiających relaks, w tym technik projekcyjnych czy wizualizacyjnych.

Jakie są efekty prowadzonej terapii jąkania?


Z naukowego punktu widzenia terapia jąkania nie daje stuprocentowej gwarancji wyeliminowania go. Niewątpliwie jednak podjęcie terapii przyczynia się do skutecznego przezwyciężania jąkania, dokonania istotnych zmian (poznawczych, emocjonalnych, zachowania), a w wielu przypadkach do upłynnienia mowy. Znaczące dla powodzenia terapii jest sporządzenie „kontraktu” / opracowanie wspólnych zasad i oczekiwań, do których stosować się będzie zarówno pacjent, jak i terapeuta. Ustalenie wspólnych zasad jest czynnikiem bez wątpienia wspierającym skuteczność terapii. Pozwala to również terapeucie ocenić możliwość zaangażowania pacjenta w terapię. Profesjonalnie opracowany program terapii jąkania pozwala także na wypracowanie u pacjenta pewności siebie w mierzeniu się z jąkaniem oraz wzmocnieniu umiejętności wypowiadania się tak, aby niepłynność nie stanowiła dla niego bariery w uczeniu się, rozwijaniu pasji, zawieraniu znajomości, podejmowaniu wymarzonej pracy.

Przygotowała: mgr Joanna Ciesielska

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna? Zobacz

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

Czym się zajmujemy? Zobacz
SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii