Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 recepcja@supramedica.pl

Zaburzenia Integracji Sensorycznej

W prawidłowym procesie Integracji Sensorycznej nasz układ nerwowy odbiera informacje ze wszystkich zmysłów, czyli z dotyku, równowagi, czucia głębokiego, wzroku, słuchu, węchu oraz smaku. Zmysły te współdziałają ze sobą, interpretują daną sytuację i odpowiadają na nią pewną reakcją, np. słysząc rozmowę nasz mózg odbiera ją jako dźwięki  mowy i nasz organizm odpowiednio na nie reaguje.

Zaburzony proces integracji sensorycznej sprawia, że mózg interpretuje informacje docierające do niego w sposób niepoprawny, a co za tym idzie nieprawidłowe są także reakcje ruchowe, emocjonalne itp.

Można zaobserwować wiele rodzajów Zaburzeń Integracji Sensorycznej. Najczęściej występujące zaburzenia objawiają się następującymi wzorcami zachowań:

 1. Dzieci, które unikają wrażeń sensorycznych.  Układ nerwowy tych dzieci odbiera bodźce sensoryczne jako niezmiernie silne. Stan taki nazywany jest „obronnością sensoryczną”.

Reakcje jakie w tym przypadku mogą przejawiać dzieci:

 • agresja bądź wycofanie w odpowiedzi na dotyk
 • strach przed wysokością, natężonym ruchem, któremu towarzyszyć może złe samopoczucie (mdłości, ból brzucha)
 • obawa przed próbowaniem nowych rzeczy
 • złe samopoczucie w zatłoczonych miejscach
 • nadmierne pobudzenie lub zbyt mała aktywność
 • nadwrażliwość na zapachy

U dzieci unikających wrażeń sensorycznych można zdiagnozować nadwrażliwość sensoryczną.

 1. Dzieci, które poszukują wrażeń sensorycznych. Układ nerwowy u tych dzieci nie zawsze odbiera i interpretuje informację sensoryczną. Poszukują one ciągłej stymulacji sensorycznej, która może przejawiać się u dzieci w następujący sposób:
 • nadmierna aktywność ruchowa
 • brak reakcji na ból
 • brak reakcji na różne bodźce dotykowe
 • nieumiejętność kontrolowania własnego dotyku w stosunku do innych osób (zbyt mocne przytulenie, zbyt silny dotyk, który ludzie mogą odbierać jako przejaw agresji)
 • chęć uczestnictwa w niebezpiecznych zabawach
 • długotrwałe uczestniczenie w bardzo dynamicznych zabawach, np. kręcenie, huśtanie, turlanie bez objawów złego samopoczucia
 •  chęć zbyt głośnego słuchania różnych dźwięków
 • opóźniony rozwój mowy

U dzieci poszukujących wrażeń sensorycznych można zdiagnozować niedowrażliwość/podwrażliwość sensoryczną.

 1. Dzieci, które mają obniżoną sprawność ruchową. W tym przypadku dzieci mogą przejawiać problemy w zakresie planowania i wykonywania nowych ruchów, mogą być nieskoordynowane ruchowo, nieporadne, często się potykają itp. Mogą prezentować następujące typy zachowań:
 • trudności w pracach manualnych, pisaniu, sznurowaniu butów itp.
 • problemy z utrzymaniem równowagi
 • nieumiejętność naśladowania ruchów
 • preferowane aktywności siedzące
 • trudności w zakresie motoryki dużej np. łapanie piłki
 • niechętne podejmowanie nowych zabaw
 • nieprawidłowa wymowa

U dzieci mających obniżoną sprawność ruchową można zdiagnozować dyspraksję, czyli zaburzenie w zakresie planowania ruchu.

Podsumowując wymienimy niepokojące, najczęściej występujące objawy wynikające z Zaburzeń Integracji Sensorycznej:

 • trudności z koncentracją uwagi
 • nadmierne pobudzenie
 • zbyt mała aktywność
 • trudności w nauce
 • opóźniony rozwój ruchowy
 • niska samoocena
 • zaburzona percepcja słuchowa
 • trudności z utrzymaniem równowagi
 • opóźniony rozwój mowy
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • nadwrażliwość na zapachy, światło i dźwięki
 • chęć słuchania bardzo głośnych dźwięków
 • unikanie dotyku określonych faktur
 • obniżona wrażliwość na bodźce dotykowe
 • problemy emocjonalne
 • zaburzone relacje z innymi dziećmi

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna? Zobacz

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

Czym się zajmujemy? Zobacz
SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii