Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 kontakt@supramedica.pl

Hanna Szepietowska

W SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią indywidualną dzieci w zakresie takich problemów, jak:

 • nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia lękowe,
 • doświadczanie, wyrażanie i samokontrola emocjonalna
 • trudności w relacjach z rówieśnikami (nawiązywanie oraz podtrzymywanie relacji z  dziećmi)
 • trudności w nauce w przedszkolu lub szkole (również z powodu dysleksji)
 • trudności w koncentracji uwagi, nadruchliwość, impulsywność (ADHD)
 • zachowania opozycyjne, buntownicze, agresywne
 • zaburzenia rozwoju mowy (w tym również jąkanie)
 • ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6- letnich przed pójściem do szkoły
 • ocena ryzyka dysleksji u dzieci 5-6 letnich

Pomocą psychologiczną dla rodziców oraz rodzin w zakresie:

 • trudności wychowawczych oraz problemów w relacjach rodzice-dzieci
 • wsparcia rodzin z dziećmi zmagających się z sytuacjami kryzysowymi i konfliktami w rodzinie

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 0–9 lat.

Prowadzi także terapię pedagogiczną (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne) trudności o charakterze dyslektycznym (zaburzenia funkcji grafomotorycznych, percepcji wzrokowej, przestrzennej, słuchowo – językowej) oraz treningi koncentracji uwagi dla dzieci. Na zajęcia terapii pedagogicznej zapraszamy dzieci 5-6 i 7-letnie.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka i Psychologia Wychowawcza i Rozwojowa. Skończyła 2-letnie Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej w CWRO/WSSE.

Brała udział w licznych szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz konferencjach dotyczących rozwoju i terapii psychologicznej dzieci. Ukończyła m.in. szkolenie „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz”, „Terapia ręki” i wiele innych. Wiedzę i metody z nich wyniesione wykorzystuje w swojej praktyce pracy z małymi pacjentami i ich rodzinami.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie zdobyła w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie, prowadząc diagnozę i terapię psychologiczną dzieci oraz konsultacje wychowawcze dla ich rodziców.

Zajmuje się również oceną dojrzałości szkolnej oraz diagnozą ryzyka dysleksji. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno –  kompensacyjne (terapia pedagogiczna) dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub zagrożonych dysleksją.

Zajmuje się prowadzeniem treningów umiejętności rodzicielskich dla wszystkich rodziców, którzy pragną poznać przyczyny zachowania swojego dziecka oraz nauczyć się, jak z nim rozmawiać i postępować w sytuacjach trudnych.

Prowadzi terapię dzieci doświadczających zaburzeń nastroju i zachowania (w tym m.in.: wybuchów złości, przeżywania lęku, obniżonej samooceny i nieśmiałości itp.).

 

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna? Zobacz

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

Czym się zajmujemy? Zobacz
SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii