Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 kontakt@supramedica.pl

Joanna Ciesielska

Neurologopeda, Logopeda

Wykształcenie

Absolwentka logopedii, filologii polskiej i filologii dla mediów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Absolwentka neurologopedii na Wydziale Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
Absolwentka retoryki w Instytucie Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk

Zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną, a także logopedyczną, w tym diagnozą i terapią zaburzeń płynności mowy (jąkanie, giełkot). W zakresie jej zawodowych kompetencji znajdują się również zagadnienia związane z retoryką, wizerunkiem, autoprezentacją.

Ukończone szkolenia

  • Integracja Sensoryczna (I stopień), Stosowana Analiza Zachowania ABA (I, II stopień), AAC, Makaton (I, II, III stopień), Terapia i edukacja dzieci z autyzmem (Synapsis), Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych, Wczesna nauka czytania według prof. J. Cieszyńskiej,
    Metoda prof. A. Tomatisa, Wspieranie funkcji prelingwalnych (0-2 r. ż.)
  • Diagnoza i terapia pacjentów z afazją (I, II moduł), Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych, Diagnoza i terapia neuropsychologiczna, Dysfagia (I, II moduł)
  • Ortodoncja, Dyslalia ankyloglosyjna, Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, Terapia Miofunkcjonalna oraz Kinesiotaping (w trakcie)
  • Uczestniczka trzeciej edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. Posiada certyfikat, poświadczający udział w warsztatach nt. behawioralno-poznawczych strategii interwencji terapeutycznej w jąkaniu, prowadzonych przez dra. Kurta Eggersa
  • Autoprezentacja, Asertywność-budowanie relacji i ochrona granic, Retoryka perswazyjna, Argumentacja w przestrzeni publicznej, Techniki efektywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, Psychologia emocji, motywacji i osobowości, Efektywne zarządzanie drogą życiową, Business & Life Coaching, Negocjacje

Doświadczenie

Jako logopeda oraz neurologopeda pracuje od 2010 roku, zajmując się w sposób kompleksowy diagnozą, a także terapią według opracowanego programu.
Obszary jej dotychczasowej pracy terapeutycznej: terapia zaburzeń artykulacyjnych / wad wymowy, terapia opóźnionego rozwoju mowy, terapia zaburzeń płynności mowy (jąkanie, giełkot), terapia zaburzeń komunikacji u osób po przebytych udarach i urazach mózgu, behawioralna terapia komunikacji w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu, etc.
Pracowała w placówkach ogólnodostępnych, terapeutycznych, integracyjnych oraz w niepublicznej Szkole Specjalnej dla dzieci z autyzmem. Współpracowała z Fundacją oraz z Poradniami.
Współtworzyła program radiowy, poświęcony profilaktyce logopedycznej. Współprowadziła szkolenie, dotyczące zaburzeń komunikacji w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Jako terapeuta neurologopeda prowadziła zajęcia grupowe podczas turnusu psychoterapeutycznego dla osób jąkających się, według metody dra. n. hum. K. Szamburskiego. Swoją pracę terapeutyczną / pracę nad komunikacją uzupełnia o zagadnienia związane z retoryką,

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna? Zobacz

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

Czym się zajmujemy? Zobacz
SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii