Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 recepcja@supramedica.pl

Joanna Ćwiklińska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia) oraz UMCS w Lublinie (studia podyplomowe: surdologopedia). Od 2009 roku zawodowo związana z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnymi uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy. Na co dzień pracuje jako logopeda w International European School w Warszawie. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu szeroko pojętej surdologopedii. Pomysłodawczyni i realizatorka webinarów o tematyce logopedycznej. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji o tematyce logopedycznej i audiologicznej. Poza szeroko pojętą surdologopedią, szczególnie interesuje się wczesną interwencją logopedyczną oraz terapią miofunkcjonalną.
Zakres działań:

 • Diagnoza i terapia wad wymowy (nieprawidłowa realizacja głosek)
 • Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia miofunkcjonalna – kształtowanie prawidłowych umiejętności w obrębie aparatu orofacjalnego (oddychania, gryzienia, żucia, połykania), także wspomagająco w przypadku leczenia ortodontycznego
 • Terapia zaburzeń mowy o podłożu korowym (afazja, SLI)
 • Terapia surdologopedyczna osób korzystających z aparatów słuchowych i/lub implantów ślimakowych

Kursy i szkolenia:

 • Ankyloglosja u noworodków i niemowląt – dr Mira Rządzka (Centrum Mowy i Ruchu ELF) Rehabilitacja zaburzeń głosu – dr Barbara Sambor (Centrum Mowy i Ruchu ELF)
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie, mgr Ewelina Mendala-Kwoczek
 • Ankyloglosja – mgr Aleksandra Rosińska (Teczka Logopedy)
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów – prof. D. Pluta – Wojciechowska (Instytut Edukacji Logopedycznej)
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – dr Agnieszka Borowiec (Laboratorium Mowy)
 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym – mgr Aleksandra Listwoń (Instytut Edukacji Loogpedycznej)
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne – Agata Gładowicz-Bojarska
 • Cykl 6 konferencji naukowo-szkoleniowych „Słucham, więc potrafię – Listening is I can. Terapia audytywno-werbalna”
 • Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania – mgr Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska
 • Guguhopla – od zabawy do mówienia, od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego – dr Marzena Machoś (Dobra Kadra)
 • Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, mowę i słuch dziecka – dr Anna Walencik – Topiłko (Dobra Kadra)
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne – dr Ewa Małachowska

Publikacje:

 • Rehabilitacja słuchowa pacjentów z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego – propozycja materiału językowego do zajęć. Doniesienie z praktyki logopedycznej, 2013, Nowa Audiofonologia 2013; 2(1), str. 63-69
 • Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów, Nowa Audiofonologia
 • Nabywanie umiejętności rozumienia i użycia przyimków przez dzieci słyszące i ich implantowanych rówieśników-doniesienia z badań własnych, Nowa Audiofonologia
 • Telerehabilitacja – nowa forma pomocy pacjentom korzystającym z systemu implantu ślimakowego w ramach programu opieki pooperacyjnej – A. Pankowska, J. Solnica, H. Skarżyński, Nowa Audiofonologia 2012; 1(3), str. 35-38
 • Wykorzystanie zmodyfikowanego profilu umiejętności słuchowych w obserwacji efektów rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów z częściową głuchotą korzystających z systemu implantu ślimakowego – doniesienia wstępne, Nowa Audiofonologia
 • Moc informacji i inspiracji do wykorzystania w terapii dziecka z wadą słuchu, Strefa Logopedy
 • Przesiewowe badania logopedyczne – kurs online

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna? Zobacz

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

Czym się zajmujemy? Zobacz
SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii