Godziny otwarcia

Pon. - Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Umów się na wizytę

517 323 423 kontakt@supramedica.pl

O nas – Logopeda Warszawa (Ursynów, Wilanów, Mokotów)

Specjaliści z Centrum SupraMedica obejmują kompleksową opieką małych i większych pacjentów. Nasze główne filary to:

Logopedia

W ramach logopedii przeprowadzamy konsultacje, diagnozy i terapie u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłową realizacją głosek, jak również u dzieci z wadą słuchu, z Autyzmem,Nasza misja
zespołami genetycznymi i innymi trudnościami. Zajmujemy się również profilaktyką logopedyczną, wczesną opieką logopedyczną u dzieci w wieku 0-2 lata.
Podczas konsultacji logopedycznej przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka dotyczący dotychczasowego rozwoju (przebiegu ciąży, okresu okołoporodowego, rozwoju ruchowego, przebytych chorób itp.) Oceniana jest budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego, stopień rozwoju mowy, wstępna ocena problemów związanych z mową, artykulacją. Po konsultacji podejmowana jest decyzja o konieczności przeprowadzenia pełnej diagnozy logopedycznej lub decyzja dotycząca prowadzenia terapii logopedycznej.
W ramach wczesnej opieki logopedycznej zajmujemy się dziećmi z zaburzeniami wynikającymi z wcześniactwa, dziećmi z nadwrażliwością oralną i innymi problemami.
Profilaktyka logopedyczna obejmuje wszelkie działania, dzięki którym można zapobiec powstawaniu wad oraz wspomóc rozwój mowy dziecka. Pomagamy mamom prawidłowo karmić niemowlęta, staramy się rozwiązać problemy związane z trudnościami w karmieniu.

Diagnoza Autyzmu

Dziewczynka autyzmSpecjaliści z Centrum SupraMedica prowadzą wielospecjalistyczną, zespołową diagnozę w kierunku Autyzmu, Zespołu Aspergera, Całościowych Zaburzeń Rozwoju.
Proces diagnostyczny składa się z wizyt u kilku specjalistów. Rozpoczyna się wizytą u psychologa dziecięcego, który prowadzi wywiad z rodzicem, obserwację dziecka, wykonuje testy oceniające jego poziom intelektualny. Następne spotkanie odbywa się u neurologopedy, który przeprowadza dokładne badania oceniające stan mowy, poziom komunikacji językowej i społecznej, a także możliwości artykulacyjne dziecka. Ważnym punktem jest także diagnoza psychoedukacyjna PEP-R, która pozwala ocenić poziom funkcjonowania dziecka aktualnie oraz jego możliwości rozwojowe, a także obecność lub brak zachowań związanych ze spektrum Autyzmu. Dla dzieci, które nie posiadają diagnozy Integracji Sensorycznej proponujemy przeprowadzenie tego typu badań przez naszego terapeutę, ponieważ wiele trudnych zachowań może być związanych z zaburzeniami integracji sensorycznej. Ostatnim, bardzo ważnym punktem procesu diagnostycznego jest spotkanie z psychiatrą dziecięcym, który wykonuje badania psychiatryczne, prowadzi obserwację dziecka i podsumowuje wielospecjalistyczną dokumentację.
Rodzice otrzymują diagnozę w formie pisemnej, która jest omawiana przez naszego specjalistę.

Integracja Sensoryczna

Dziewczynka huśtająca sięW ramach Integracji Sensorycznej na pierwszym spotkaniu przeprowadzamy diagnozę, która składa się z dwugodzinnej sesji połączonej z wywiadem. Podczas spotkania dziecko przechodzi badania ze wszystkich sfer Integracji Sensorycznej. Na drugim spotkaniu terapeuta z rodzicem omawia wyniki badań. Rodzic otrzymuje szczegółowy opis diagnozy. W zależności od potrzeb dziecka diagnozę można podzielić na dwie godzinne sesje oraz omówienie z rodzicem. W zależności od wyników badań podejmowana jest decyzja dotycząca podjęcia terapii Integracji Sensorycznej.

Rehabilitacja

Nasi fizjoterapeuci obejmują opieką dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego, problemami asymetrii ułożenia, opóźnieniem i/lub zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, wadami postawy, rehabilitacją po zabiegach operacyjnych, terapią ręki, terapią chodu, instruktażem pielęgnacji niemowląt i innymi zaburzeniami. Zobacz jak wygląda pierwsza wizyta.

Współpracujemy z warszawskimi przedszkolami na terenie Ursynowa, Mokotowa i Wilanowa, w których przeprowadzamy bezpłatne badania logopedyczne, badania słuchu, a także terapię logopedyczną i surdopedagogiczną.

Zbudowaliśmy Zespół Specjalistów wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem, odznaczających się umiejętnością pracy z dziećmi i łatwością w nawiązywania kontaktów.

Nasza praca jest naszą pasją.

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna? Zobacz

Logopedia

Dowiedz się więcej o terapii logopedycznej w SupraMedica. Zobacz

Rehabilitacja dzieci

Czym się zajmujemy? Zobacz
SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii